MKS TARNOVIA TARNÓW - CZAT


Jeśli czat nie działa pobierz: [FLASH PLAYER]
  Spis komend

 /msg pseudo komunikat
 Wysyła komunikat prywatny do użytkownika o pseudonimie pseudo o treści komunikat.
 Przykład: /msg bob jak leci?
 /clear
 Czyści okienko rozmów.
 /bans
 Wyświetla listę aktualnie zbanowanych adresów IP wraz z czasem trwania